zaterdag 27 augustus 2011

Geert is Anders

Hup Geert hup! Ik hoop dat hij ons nog lang verrijkt met zijn inzichten over mens en maatschappij. Door Geert kennen wij de onderbuikgevoelens van het volk en worden wij behoed voor het echte extreem rechts. Deze vakantie was ik in Noorwegen, een weekje na ‘Oslo’. Op een picknickplaats langs de snelweg kregen wij gezelschap van een adolescente voetbalclub. Vijftig knullen met afgezakte broeken en scheve petten rolden de bus uit. “Dat belooft wat,” mopperde ik oubollig en trok de koelbox nog wat dichterbij. Maar nee, de groep verblufte door een evenwicht van gezelligheid en discipline. Het straatmeubilair bleef heel, ze schreeuwden niet en de plasjes werden in het daartoe bestemde hokje gedaan. De busgroep bevatte tien donkere jongens. Ze leken volledig ge├»ntegreerd en geaccepteerd. Ik constateerde dat Anders Breivik eigenlijk een verliezer en een domoor is. Zijn moordpartij drijft de strategen van extreem rechts vast tot wanhoop en de zwevende kiezer weet nu wat voor vlees hij in de kuip heeft. Multiculti is geen eindproduct van de Noorse of welke PvdA dan ook. Het ontstaat in de samenleving. Gewoon, omdat de meeste mensen op normale voet met hun medeburgers willen verkeren en plezier prefereren boven geweld. Hooguit kun je zeggen dat wanneer multiculti tot voorkeursbehandeling en subsidioterie leidt, mensen gefrustreerd raken. Op de terugweg dacht ik aan Geert. Die schreeuwt, na een obligate veroordeling van Anders’ daad, harder dan ooit over links. Ik vind het amusant worden en dat is volgens mij het stadium dat de PVV moet vrezen. Maar, laten wij het politiek talent van Wilders respecteren en zijn boodschap serieus nemen. Alleen door Geert het woord te geven, wordt zijn venijn zichtbaar. Tenminste, als hij zich weer eens verwaardigt in het parlement te verschijnen.

Geen opmerkingen: